Organisatie

Bestuur

Voorzitter Peter Vlas
Penningmeester Sjanoeke Kregel
Secretaris Erik Zwiers
Lid Ger Jeuring
Lid Anita Jalvingh
Lid Silke Kregel- van Elburg

Secretariaat:
Secr. HVZ/Vivendi
Boonakker 2
7861 BE Oosterhesselen
Tel.nr.: 06-52674285

Heeft u een vraag aan het bestuur of aan een commissie? Mail dan naar hvzvivendi@handbal.nl
Wij zorgen ervoor dat uw vraag bij de juiste persoon terecht komt.

Commissies

Jeugdcommissie
Contactpersoon: Linda Geugies

Technische commissie
Contactpersoon: Anita Jalvingh

Kledingcommissie
Contactpersoon: Elske Koopman-Huitema 

Sponsorcommissie
Contactpersoon: Arnold Eising

Club voor de jeugd:
Contactpersoon: Sjanoeke Kregel

Stichting sporthalkantine
Contactpersoon: Lukas Zwaan